Top 1 Homestay review channel

Có gì tại khu phòng nghỉ MEDDOM PARK HÒA BÌNH?

Meddom Park Hòa Bình là một địa điểm tham quan cách Hà Nội khoảng 90km. Đây chính là nơi trưng bày các và lưu trữ rất nhiều di sản vật thể và phi vật thể của hàng ngàn các nhà khoa học Việt Nam. Ngoài ra, nơi đây nổi tiếng về các công trình…